DA SE

Præsentationer

NBR Vintermøde - DK 2. februar 2016 i Sakskøbing Sportscenter
NBR Vintermøde - DK 3. februar 2015 i Sakskøbing Sportscenter
NBR Vintermøde - DK 4. februar 2014 i Sakskøbing Sportscenter
NBR Sommermöte - SE 22. maj 2013 på Granhill
NBR Vintermøde - DK 5. februar 2013 i Sakskøbing Sportscenter
NBR Sommermöte - SE 11. juni 2012 på Flädie Mat- og Vingård
NBR Sommermøde - DK 7. juni 2012 på Sofiehøj i Holeby
NBR Vintermöte - SE 9. feburari 2012 på Flädie Mat och Vingård
NBR Vintermøde - DK 7. februar 2012 i Sakskøbing Sportscenter
CIBE-møde den 8. november 2011 i Ystad
NBR Sommermøde - DK 8. juni 2011 på Sofiehøj i Holeby
NBR Vintermöte - SE 10. februar 2011 på Flädie Mat- og Vingård
NBR Vintermøde - DK 9. februar 2011 i Sakskøbing Sportscenter
Växtodlings och växtskyddsdagarna i Växjö den 7-8 december 2010