DA SE

Sukkerroeafgiftsfonden

Sukkerroeafgiftsfondens formål er at styrke sukkerroedyrkningens udvikling.
Sukkerroeafgiftsfonden er en fond, som i lighed med en række øvrige afgiftsfonde indenfor landbrugs- og gartneriområdet er stiftet og yder tilskud til en række aktiviteter i henhold til bestemmelserne i den lov, som i daglig tale benævnes Bemyndigelsesloven.

Med den seneste ændring af loven, jf. lovbekendtgørelse nr. 297 af 28. april 2004, har man bl.a. søgt i højere grad at synliggøre disse fondes aktiviteter og lette adgangen til at søge tilskud fra fondene. Dette skal bl.a. opfyldes gennem offentliggørelse af budget, regnskab og ansøgningsvejledning med skemaer her på internettet.

Sukkerroeafgiftsfonden ledes af en bestyrelse, der er fondens øverste myndighed. Bestyrelsen er udpeget af fødevareministeren for en periode på 4 år.

Bestyrelsen består af 4 repræsentanter for landbruget og 2 repræsentanter for offentlige interesser. Disse udpeges af fødevareministeren efter forudgående udtalelse i enighed fra Landbrugsraadet, Dansk Landbrug, Danske Sukkerroedyrkere og Landsudvalget for Planteavl (4 repræsentanter) samt efter fælles udtalelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Forbrugerrådet, Det Frie Forskningsråd og Det Strategiske Forskningsråd (2 repræsentanter).
Sukkerroeafgiftsfonden administreres af:
Danske Sukkerroedyrkere
Axeltorv 3, 1. sal
1609 København V
Tlf. 33 39 40 09
Fax 33 39 41 51
E-mail. ks@landbrug.dk
www.sukkerroeafgiftsfonden.dk
Fondet for Forsøg med Sukkerroedyrkning modtager i 2015 følgende tilskud fra Sukkerroeafgiftsfonden for projektbeskrivelse - klik her