DA SE

Beretning 2008

NBR Nordic Beet Research gennemfører hvert år en række interessante og relevante forsøg med roer. Resultaterne er generelt offentlige og stilles løbende til rådighed for roedyrkere, industri, forskere, rådgivere og interesserede i øvrigt.

Årets resultater lægges ud på siden efterhånden som de er færdiggjorte og kan hentes i pdf-format her fra siden.
101, 103, 109 og 114 Sortsforsøg DK                                                                    pdf    (842 KB)   
112 Sorter - optagning pdf    (148 KB) 
104  Svårt att med sort få nematoder bort pdf    (291 KB)
301 Kvælstof pdf    (382 KB)
302 Delt gødning pdf    (429 KB)
303 Bredspredt eller placeret gødning pdf    (123 KB)
402 Bladsvampe - midler og doseringer pdf    (268 KB)
406 Bladsvampe - bekæmpelse og optagningstidspunkt  pdf    (175 KB)
407 Varsling mod bladsvampe pdf    (147 KB)
411  Tilsætning af Zipper til bekæmpelkse af bladsvampe pdf    (126 KB)
412  Vinklede dyser ved svampebekæmpelse  pdf    (126 KB) 
423 Bejdsning mod rodbrand pdf    (197 KB)
424 Betning mot jordburna svampar i sockerbetor 2008 pdf    (131 KB)
425 Bejdsning mod skadedyr - DK og SE pdf    (239 KB)
428 Kalkningsförsök - uppföjning och nystart  pdf    (138 KB)
726 Såning på efterårsanlagt vold pdf    (333 KB)
751  Såtidspunkter pdf    (172 KB)
730 Jordbearbejdning og efterafgrøder (1) pdf    (121 KB)
752 Jordbearbejdning og efterafgrøder (2) pdf    (43 KB)
910  Roer til foder og bioenergi pdf    (214 KB)

2008 NBR årsberetning udgivet på tryk                           

pdf  (3 MB)  
   
Roernes vækstvilkår 2008 pdf
Forudsætninger for økonomiberegning pdf