DA SE

Beretning 2009

NBR Nordic Beet Research gennemfører hvert år en række interessante og relevante forsøg med roer. Resultaterne er generelt offentlige og stilles løbende til rådighed for roedyrkere, industri, forskere, rådgivere og interesserede i øvrigt.

Årets resultater lægges ud på siden efterhånden som de er færdiggjorte og kan hentes i pdf-format her fra siden.
101,103,109,112 og 114        Sortsforsøg DK                                                                      pdf   (125 KB)        
102 Sortsförsök SE pdf
104 Sorter på nematodinficeret mark pdf   (21 KB)
111 Differences in tolerance to soil borne fungi  pdf   (18 KB)
301 Kvælstof pdf   (34 KB)
302 Delt gødning pdf   (160 KB)
402 Bladsvampe - midler og doseringer pdf   (99 KB)
406 Bladsvampe - bekæmpelse og optagningstidspunkt  pdf   (131 KB)
407 Varsling mod bladsvampe pdf   (80 KB)
423 Bejdsning mod rodbrand pdf   (42 KB)
424 Svempbetning mot jordburna svampsjukdomar pdf   (22 KB) 
425 Bejdsning mod skadedyr pdf   (85 KB)
426 Sprutning mot bladlöss pdf   (24 KB)
518 Optimerad ogräsbekämpning pdf   (81 KB)
519 Program för ogräsbekämpning pdf   (84 KB)
521 Ukrudtsbekæmpelse med Betasana Duo pdf   (35 KB)
605 Optimerad upptagningstidspunkt vid sen leverans pdf
607 Betsortens betydelse för lagringsdugligheten pdf   (22 KB)
609 Lagring - upptagare pdf   (23 KB)
610 Lagring - hybridstuka pdf   (23 KB)
730                                                   Jordbearbejdning og efterafgrøder i sukkerroedyrkningen pdf   (38 KB)
731 Partiel bearbejdning (Strip tillage) pdf   (236 KB)
741 Höstsådda betor 2009 pdf
753 Albom - redskab til lov  pdf   (76 KB) 
761 Plantavstånd - skörd pdf
910  Roer til foder og energi  pdf   (21 KB) 

2009 NBR årsberetning udgivet på tryk                                                      pdf                
   
Vækstvilkår 2009 pdf 
Forudsætninger for økonomiberegning pdf