DA SE

Beretning 2010

NBR Nordic Beet Research gennemfører hvert år en række interessante og relevante forsøg med roer. Resultaterne er generelt offentlige og stilles løbende til rådighed for roedyrkere, industri, forskere, rådgivere og interesserede i øvrigt.

Årets resultater lægges ud på siden efterhånden som de er færdiggjorte og kan hentes i pdf-format her fra siden.
101, 103, 109 og 114 Sortsforsøg DK                                                                    pdf    (183 KB)   
102 Sortsförsök SE pdf
116 Differences in tolerance to soil borne pathogens pdf    (23 KB)
301 Kvælstof pdf    (33 KB)
305 Delt gødning pdf    (76 KB)
402 Bladsvampe - midler og doseringer pdf    (76 KB)
406 Bladsvampe - bekæmpelse og optagningstidspunkt  pdf    (130 KB)
407 Varsling mod bladsvampe pdf    (39 KB)
419 Behandling mot bladsvampar i sockerbetor pdf
421 Opera til bekæmpelse af bladsvampe pdf    (94 KB)
423 Bejdsning mod rodbrand pdf    (36 KB)
424 Svampbetning mot jordburna svampsjukdomar pdf    (27 KB)
432 Bejdsning mod skadedyr pdf    (47 KB)
436 Svampebekæmpelse med Opus, Maredo og Rubric pdf    (56 KB)
524 Optimerad ogräsbekämpning i sockerbetor pdf    (112 KB)
525 Ogräsbekämpning i sockerbetor pdf
614 Lagring - hybridstuka pdf
730 Jordbearbejdning og efterafgrøder i sukkerroedyrkningen pdf    (121 KB)
731 Partiel bearbejdning (Strip tillage) pdf    (43 KB)

2010 NBR årsberetning udgivet på tryk                           pdf             
   
Vækstvilkår 2010 pdf
Forudsætninger for økonomiberegning pdf