DA SE

Beretning 2011

NBR Nordic Beet Research gennemfører hvert år en række interessante og relevante forsøg med roer. Resultaterne er generelt offentlige og stilles løbende til rådighed for roedyrkere, industri, forskere, rådgivere og interesserede i øvrigt.

Årets resultater lægges ud på siden efterhånden som de er færdiggjorte og kan hentes i pdf-format her fra siden.
101, 103, 109 og 114 Sortsforsøg DK                                                                    pdf    (317 KB)   
102 Sorter SE pdf
116 Differences in tolerance to soil borne pathogens pdf
301 Kvælstof pdf    (138 KB)
305 Delt gødning pdf    (521 KB)
402 Bladsvampe - midler og doseringer pdf    (146 KB)
407 Varsling mod bladsvampe pdf    (171 KB)
413 Mottaglighet och tolerans mot Heterodera schachtii pdf
421 Opera til bekæmpelse af bladsvampe pdf    (152 KB)
423 Bejdsning mod rodbrand pdf    (162 KB)
424 Betning mot jordburna svampsjukdomar  
427 Behandling mot bladsvampar pdf
432 Bejdsning mod skadedyr pdf    (177 KB)
439 Undersøgelse af virkning af Stub-Set mod rodfiltsvamp pdf    (194 KB)
442 Kumulus S til bladsvampebekæmpelse pdf    (156 KB)
445 Tidlig bladsvampebekæmpelse  pdf    (248 KB)
516 Command pdf    (158 KB)
534 Rækkeafstand - ukrudt  pdf    (201 KB)
536 Ogräsbekämpning i sockerbetor pdt
540 Sent påbegyndt ukrudtsbekæmpelse pdf    (171 KB)
730 Jordbearbejdning og efterafgrøder i sukkerroedyrkningen pdf   (3895 KB)

2011 NBR årsberetning udgivet på tryk                           pdf             
   
Vækstvilkår 2011 pdf
Forudsætninger for økonomiberegning pdf