DA SE

Beretning 2012

NBR Nordic Beet Research gennemfører hvert år en række interessante og relevante forsøg med roer. Resultaterne er generelt offentlige og stilles løbende til rådighed for roedyrkere, industri, forskere, rådgivere og interesserede i øvrigt.

Årets resultater lægges ud på siden efterhånden som de er færdiggjorte og kan hentes i pdf-format her fra siden.
101, 103, 109 og 114 Sortsforsøg DK                                                                      
116 Differences in tolerance to soil borne pathogens  
301 Kvælstof   
980 Stængelnematoder og udbytte i sukkerroer   
402 Bladsvampe - midler og doseringer   
407 Varsling mod bladsvampe   
422 Beslutsstöd för kemisk bekämpning  
423 Bejdsning mod rodbrand    
424 Betning mot jordburna svampsjukdomar  
432, 444, 450, 451 og 452 Bedebladlus - effekt af bejdsning og sprøjtning  
439 Violet rodfiltsvamp og test af Stub-Set til bekæmpelse heraf  
443 Resistensundersøgelse af meldug og Ramularia   
445 Tidlig bladsvampebekæmpelse    
446 Bladsvampe - sorter og optagningstid  
450 Betning mot skadegörare i sockerbetor  
509  Mekanisk & Kemisk ukrudtsbekæmpelse  
520 Olie logaritme  
623  Optagningsundersøgelse 2012 - afprøvning af nyt koncept  
733a Integreret ukrudsbekæmpelse - effekt af jordbearbejdning   
733b Integreret ukrudsbekæmpelse - effekt af efterafgrøder  
734 Integreret ukrudsbekæmpelse i strip tillage - effekt af efterafgrøder    
740 Udvikling af såbedsteknik baseret på strip tillage   
     
  Vækstvilkår 2012  
  Forudsætninger for økonomiberegning  
     
  NBR årsberetning 2012 - udgivet på tryk