DA SE

Beretning 2013

NBR Nordic Beet Research gennemfører hvert år en række interessante og relevante forsøg med roer. Resultaterne er generelt offentlige og stilles løbende til rådighed for roedyrkere, industri, forskere, rådgivere og interesserede i øvrigt.

Årets resultater lægges ud på siden efterhånden som de er færdiggjorte og kan hentes i pdf-format her fra siden.
101, 103, 109 og 114 Sortsforsøg DK                                                                      
301 Kvælstof   
307 Effekt af faste og flydende gødninger fra Yara  
402 Bladsvampe - midler og doseringer   
407 Varsling mod bladsvampe   
423 Bejdsning mod rodbrand    
443 Resistensundersøgelse af meldug og Ramularia   
445 Tidlig bladsvampebekæmpelse    
446 Bladsvampe - sorter og optagningstid  
453/457 Forekomst af fritlevende nematoder  
460/461 Bejdsning mod skadedyr  
553 Radrensning med og uden sideplader  
622 Lagring med fiberdug  
623  Roeoptagningsundersøgelse 2013  
626 Spildundersøgelse DK 2013  
     
  Vækstvilkår 2013  
  Forudsætninger for økonomiberegning  
     
  NBR årsberetning 2013 - udgivet på tryk