DA SE

Beretning 2014

NBR Nordic Beet Research gennemfører hvert år en række interessante og relevante forsøg med roer.
Resultaterne er generelt offentlige og stilles løbende til rådighed for roedyrkere, industri, forskere,
rådgivere og interesserede i øvrigt.

Årets resultater lægges ud på hjemmesiden efterhånden som de er færdiggjorte og kan hentes i pdf-format her fra siden.

101, 103, 109 og 114 Sortsforsøg DK
301   Kvælstof 
307  Effekt af faste og flydende gødninger fra Yara 
402 Bladsvampe - midler og doseringer 
407  Varsling mod bladsvampe
423  Bejdsning mod rodbrand
424 Efficacy testing of hymexazol in sugar beets
443  Resistensundersøgelse af meldug og Ramularia
445  Tidlig bladsvampebekæmpelse 
460/461 Betning mot insekter
553 Radrensning - forsøg med skærtyper og sideplader
561 Ukrudt sen fremspiring 
622  Lagring med fiberdug
623  Optagningsundersøgelse 2014
   
   
  Vækstvilkår 2014 
  Forudsætninger for økonomiberegning 
   
  NBR Årsberetning 2014 - udgivet på tryk