DA SE

Beretning 2015

NBR Nordic Beet Research gennemfører hvert år en række interessante og relevante forsøg med roer.
Resultaterne er generelt offentlige og stilles løbende til rådighed for roedyrkere, industri, forskere,
rådgivere og interesserede i øvrigt.

Årets resultater lægges ud på hjemmesiden efterhånden som de er færdiggjorte og kan hentes i pdf-format her fra siden.

101, 103, 109 og 114 Sortsforsøg DK
301  Kvælstof 
307 Effekt af faste og flydende gødninger fra Yara 
312 Startgødning i rårillen 
402 Bladsvampe - midler og doseringer 
407 Varsling mod bladsvampe
423 Bejdsning mod rodbrand
443 Resistensundersøgelse af meldug
445 Tidlig bladsvampebekæmpelse 
553 Radrenserteknik
576 Kalif
628 Renslastartest
749 Effekter af jordpakning ved roeoptagning 
780 Optagningsundersøgelse på 5T-gårde
791 Zeba
969 IPMIROER Demoforsøg 2015
   
  Vækstvilkår 2015 
  Forudsætninger for økonomiberegning 
   
  NBR Årsberetning 2015 - udgivet på tryk