DA SE

Rapporter

NBR Nordic Beet Research gennemfører hvert år en række interessante og relevante forsøg med roer. Resultaterne er generelt offentlige og stilles løbende til rådighed for roedyrkere, industri, forskere, rådgivere og interesserede i øvrigt.

En stor del af hvert års resultater kan ses på de tilknyttede sider og alle færdiggjorte rapporter kan hentes i pdf-format her fra siderne.