DA SE

Rapporter 2008

101 DK Sortsforsøg                                                                                                                          
102    SE     Sortsförsök  
103 DK NT/NR sorter                         
104 SE NT/NR sorter  
105 SE Praktiska sortförsök_normal platser                                                                      
106 SE Praktiska sortförsök_nematodinfekterad mark  
109 DK Sorter_sygdomsmodtagelighed  
110 DK Sorter_clean beet  
111 SE Sorter_jordburna svampar  
112 DK Sorter_sen optagningstid  
114 DK Sorter_stokløbning  
301 DK Kvælstof  
302 DK Delt gødning  
303 DK Bredspredt placeret gødning  
402 DK Bekæmpelse af bladsvampe BASF - GEP  
406 DK Bladsvampe - optagningstid     
407  DK  Varsling mod bladsvampe   
408 SE Odl systemets inv på svamp och nem angrepp   
411  DK  Tilsætning af Zipper til bekæmpelse af bladsvampe   
412 DK Vinklede dyser ved svampebekæmpelse   
415 SE Gröngödsling mot jordb svampar   
423 DK  Bejdsning mod rodbrand   
424 SE  Betning mot jordburna svampar i sockerbetor   
425/426    DK/SE    Bejdsning mod skadedyr   
427 SE Behandling mot bladsvampar i sockerbetor - GEP   
428 SE Kalkningsförsök - uppföjning och nystart   
514 DK ETH, PMP, HP substitution   
516 DK Command - GEP   
517 DK Dysevinkel herbicid   
605 SE Lagring vid sen leverans   
607 SE Lagringsförluster - olika sorter   
726 DK  Såning på efterårsanlagt vold   
751 DK  Såtidspunkter   
730 DK  Jordbearbejdning og efterafgrøder (1)   
752 DK  Jordbearbejdning og efterafgrøder (2)   
910 DK  Roer til foder og bioenergi