DA SE

Rapporter 2009

101 DK Sortsforsøg                    
102 SE Sortsförsök    
103 DK NT/NR sorter    
104 SE Sorter på nematodinficeret mark     
105 SE Praktiska sortsförsök - normal platser    
109 DK Sorter - sygdomme    
111 SE Sorter - jordburna svampar    
112 DK Sorter - sen optagning    
114 DK Sorter - stokløbning    
301 DK Kvælstof    
302 DK Delt gødning    
402 DK Bekæmpelse af bladsvampe BASF - GEP    
406 DK Bladsvampe - optagningstid    
407 DK Varsling for bladsvampe    
409 SE Sanering af betcystnematoder med resistenta mellangrödor 2006_2009    
417 SE Bladsvampar - upptagningstidspunkt    
423 DK Svampebejdsning Dupont - GEP    
424 SE Betning jordburna svampar    
425/426 DK/SE Insektbejdsning Bayer - GEP    
427 SE Bladsvampar i sockerbetor    
515 SE Centium mot ogräs i sockerbetor    
516 DK Clomazon - GEP    
518 SE Optimerad ogräsbekämpning    
519 SE Provning av ogräsprogram    
520 DK Olier - ukrudtsprogram    
521 DK Betasana duo    
522 DK Venzar    
523 DK Optimering af ukrudtsprogram - demo    
605 SE Optimerad upptagning vid sen lagring    
606 SE Upptagningskvalitetens inverkan på lagringsförlusten 2006_2008                          
607  SE  Betsortens betydelse för lagringsdugligheten (2007-2009)     
608 SE
Odlingsplatsens betydelse för lagringsförlusterna
   
609 SE Lagring - upptagare    
610 SE Lagring - hybridstuka    
710 DK Sædskifte Sofiehøj    
730 DK Jordbehandling og efterafgrøder    
731 DK Partiel bearbejdning     
741 SE Höstsådda betor    
753 DK ALBOM    
755 DK Såteknik - demo    
756 SE Plh - demo    
761 SE plh - skörd    
910 DK Roer til foder og bioenergi - FOBIO