DA SE

Rapporter 2011

101         DK              Sortsforsøg                  
102 SE Provning av marknadssorter             
103 DK Nematodtolerante sorter                                                                     
104 SE Sorter - nematoder SE  
105 SE  Praktiska sortsförsök   
106 SE Praktiska sortsförsök - nematoder  
109 DK Sorter - sygdomme  
114 DK Sorter - stokløbning  
116 SE  Differences in tolerance to soil borne pathogens  
301 DK Kvælstof  
304 DK Kvælstof sorter - COBRI  
305 DK Delt gødning  
402 DK Bladsvampe - midler og doseringer  
403 SE Kalkning av olika jordtyper  
405 SE Geologi  
407 DK Varsling mod bladsvampe  
408 SE Nematoder - Svampar  
409 SE Sanering af betcystnematoder med resistenta mellangrödor 2006_2009  
410 SE Kalk och växtnäring  
413 SE Nematoder strimförsök - NE/NT/NR  
414 SE Nematoder bio-assay-sorter  
415 SE Gröngödsling mot jordburna svampar  
417 SE Bladsvampar - upptagningstidspunkt  
418 SE Tidspunkter och bevakning  
419 SE Bladsvampar - upptagningstidspunkt  
420 SE Biofungicid  
421 DK Opera til bekæmpelse af bladsvampe  
423 DK Bejdsning mod rodbrand  
424 SE Betning mot jordburna svampsjukdomar  
427 SE Bladsvampar produkter  
432 DK Bejdsning mod skadedyr  
433 DK Violet rodfiltsvamp  
437 SE Verticillium COBRI  
439 DK STUB-SET violet rodfiltsvamp  
440 DK Bayer Bejdse  
441 DK Rhizomania - COBRI  
442 DK Kumulus - GEP  
443 DK Meldug resistensmonitering  
444 DK Mondus Forte Praksis  
445 DK Tidlig bladsvampe  
446 DK Bladsvampe sorter tid  
450 SE Betning mot skadegörare i sockerbetor  
511 SE Resistens - metamitron - COBRI  
516 DK Command Demo   
520 DK Olietilsætning  
522 DK Venzar och Safari   
524 SE Optimerad ogräsbekämpning  
526 DK/SE  Ogräs - BAY H 105    
527 SE  FSG 04191 H   
528 SE Goltix   
529 SE  AG - Q4191 565   
530 SE  Demo radrensning   
531 SE  Radavst - plg - ogräs   
532 DK  Eddike ogräsbekämpning  
533 DK  Ogräs - partiell bearbetning   
534 DK  Ogräs - litet radavstånd   
535 SE Optimerad ogräsbekämpning  
536 SE Ogräsbekämpning i sockerbetor  
606 SE Upptagningskvalitetens inverkan på lagringsförlusten 2006_2008                       
608 SE
Odlingsplatsens betydelse för lagringsförlusterna
 
611 SE  Lagringsförluster - olika sorter   
613 SE  Betupptagartest   
614 SE  Lagring - hybridstuka   
702 SE  Effekter av raps o mellangröda före socker   
704 SE  Effekter av raps o mellangröda före socker    
730 DK Jordbearbejdning og eftersfgrøder i sukkerroedyrkningen  
731 DK Partiel bearbejdning (Strip tillage)  
733 DK  Dyrkningssystemer rækkeafgrøder   
734 DK  Integreret ukrudtsbekæmpelse   
770 SE Kommunikationsprojekt  
911 DK  Foder og energiroer