DA SE

Rapporter 2012

101, 103, 109 og 114 DK Sortsforsøg DK / Varieties DK
102 SE Provning av marknadssorter   
103 DK Nematodtolerante sorter
104 SE Sorter - nematoder SE
105 SE Praktiska sortsförsök
116 SE Differences in tolerance to soil borne pathogens
301 DK Kvælstof / N-fertilization
980 DK Stængelnematoder og udbytte i sukkerroer 
402 DK Bladsvampe - midler og doseringer / Leaf diseases - products and doses
407 DK Varsling mod bladsvampe / Leaf disease warning in sugar beet
422 SE Beslutsstöd för kemisk bekämpning
423 DK Bejdsning mod rodbrand / Fungicide seed treatments
424 SE Betning mot jordburna svampsjukdomar
427 SE Behandling mot bladsvampar
432, 444, 450, 451 og 452 DK            Bedebladlus - effekt af bejdsning og sprøjtning / Black bean aphids - effects of seed tratments and spraying
439 DK Violet rodfiltsvamp og test af Stub-Set til bekæmpelse heraf
443 DK Resistensundersøgelse af meldug og Ramularia 
445 DK Tidlig bladsvampebekæmpelse
446 DK Bladsvampe - sorter og optagningstid
450 SE Betning mot skadegörare i sockerbetor
509 DK Mekanisk & Kemisk ukrudtsbekæmpelse 
520 DK Olie logaritme
536 SE Program for ogräsbekämpning     
621 SE Sockerförlust vid långtidslagring
623 DK Optagningsundersøgelse 2012 - afprøvning af nyt koncept
733a DK Integreret ukrudsbekæmpelse - effekt af jordbearbejdning
733b DK Integreret ukrudsbekæmpelse - effekt af efterafgrøder 
734 DK Integreret ukrudsbekæmpelse i strip tillage - effekt af efterafgrøder 
740 DK Udvikling af såbedsteknik baseret på strip tillage