DA SE

Välkommen

NBR Nordic Beet Research är en forsknings- och utvecklingsverksamhet som verkar för en hållbar utveckling av betodlingen. Vår kompetens består av en betydande kunskap och mängder av data gällande betodling. En del av detta går att finna på denna hemsida.


5T - Tillsammans till Tjugo Ton 2020

Som namnet antyder ska vi tillsammans utveckla vår betodling upp till skördenivån 20 ton socker per hektar fram till år 2020. Projektet spänner över Danmark och Sverige och blir sockernäringens största satsning under den kommande femårsperioden. Initiativtagare och främsta finansiärer till projektet är NBR, Nordic Sugar samt de båda betodlarföreningarna i Sverige och Danmark.

Läs mer om 5T-projektet här