DA SE

Rapporter 2010

101         DK              Sortsforsøg                  
102 SE Provning av marknadssorter             
103 DK/SE Nematodtolerante sorter                                                                     
105 SE  Praktiska sortsförsök   
109 DK Sorter - sygdomme  
114 DK Sorter - stokløbning  
116 SE  Toleransnivå mot jordburna patogener  
301 DK Kvælstof  
305 DK Delt gødning  
402 DK Bladsvampe - midler og doseringer  
406 DK Bladsvampe - bekæmpelse og optagningstidspunkt  
407 DK Varsling mod bladsvampe  
419 SE Bladsvampar - upptagningstidspunkt  
420 SE Biofungicid  
421 DK Opera til bekæmpelse af bladsvampe  
423 DK Bejdsning mod rodbrand  
424 SE Svampbetning   
427 SE Bladsvampar produkter  
432 DK Bejdsning mod skadedyr  
433 DK Violet rodfiltsvamp  
436 DK Svampebekæmpelse med Opus, Maredo og Rubric  
516 DK Command Demo   
520 DK Olietilsætning  
522 DK Venzar och Safari   
524 SE Optimerad ogräsbekämpning  
525 SE Ogräsbekämpning i sockerbetor                                                                                                
526 DK/SE  Ogräs - BAY H 105    
527 SE  FSG 04191 H   
528 SE Goltix   
529 SE  AG - Q4191 565   
530 SE  Demo radrensning   
531 SE  Radavst - plg - ogräs   
532 DK  Eddike ogräsbekämpning  
533 DK  Ogräs - partiell bearbetning   
534 DK  Ogräs - litet radavstånd   
611 SE  Lagringsförluster - olika sorter   
613 SE  Betupptagartest   
614 SE  Lagring - hybridstuka   
730 DK Jordbearbejdning og eftersfgrøder i sukkerroedyrkningen  
731 DK Partiel bearbejdning (Strip tillage)  
733 DK  Dyrkningssystemer rækkeafgrøder   
734 DK  Integreret ukrudtsbekæmpelse   
770 SE Kommunikationsprojekt  
911 DK  Foder og energiroer